Загадката за празнотата на Голямата пирамида

Written by: Скот Крейтън

Mystery & Thrillers | pdf

View another CATEGORY | Download

Book Description

ЗАГАДКАТА ЗА ПРАЗНОТАТА НА ГОЛЯМАТА ПИРАМИДА "С помощта на някои от най-добрите съдебномедицински репортажи Скот Крайтън отново търси отг